System Analyst

วิเคราะห์ ออกแบบ ปรับปรุง และแก้ไขปัญหา ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ

PHP & Framework, JavaScript, HTML, AJAX, CSS, JQuery, XML

System Analyst

  • จำนวน 1 อัตรา
  • แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
  • วันทำงาน: จันทร์-ศุกร์    เวลาทำงาน: 08.30-17.30
  • อัพเดทเมื่อ 7 มี.ค. 2559

ส่ง Resume มาที่...
คุณ มนัสนันท์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์
429/⁠50 ถนนลาดพร้าววังหิน
เขตลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว กทม.10230

   

  รายละเอียดของงาน

  วิเคราะห์ ออกแบบ ปรับปรุง และแก้ไขปัญหา ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ จัดทำเอกสารการออกแบบ และให้คำแนะนำต่อผู้พัฒนาระบบ (Programmer) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศต่อลูกค้า ติดต่อประสานงานกับเจ้าของซอร์ฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการใช้งาน แก้ไข หรือปรับปรุงการทำงานของระบบ จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งาน ศึกษาและพัฒนาโปรแกรมให้ทันสมัย เพื่อนำมาใช้ในองค์กรหรือระบบงานที่เกี่ยวข้อง

   

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • อายุ 25-⁠35 ปี
  • มีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา เช่น PHP & Framework, JavaScript, HTML, AJAX, CSS, JQuery, XML หรือภาษาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความชำนาญในการออกแบบฐานข้อมูล เช่น MySQL, MS Access, MS SQL, Oracle.
  • มีความมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบซอฟต์แวร์ อัลกอริทึมโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP)

   

  วุฒิการศึกษา

  ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

   

  คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  •ประสบการณ์การทำงาน 3 – 5 ปี •สนใจติดตามข่าวสารและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ •ภาษาอังกฤษพื้นฐานในสายงานที่เกี่ยวข้อง •มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลางาน

   

   

   
   

  IT Support/Technical Support

  วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศในองค์กร

  Desktop Computer, Laptop Computer, Printer, Scanner, Network, Internet, Microsoft Office

  IT Support/Technical Support

   • จำนวน 2 อัตรา
   • แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
   • วันทำงาน: จันทร์-ศุกร์    เวลาทำงาน: 08.00-17.00
   • อัพเดทเมื่อ 7 มี.ค. 2559

  ส่ง Resume มาที่...
  คุณ มนัสนันท์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์
  429/⁠50 ถนนลาดพร้าววังหิน
  เขตลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว กทม.10230

    

   รายละเอียดของงาน

   วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศในองค์กร ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศต่อลูกค้า ติดต่อประสานงานกับเจ้าของซอร์ฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการใช้งาน แก้ไข หรือปรับปรุงการทำงานของระบบ จัดทำเอกสารรายงานเพื่อนำเสนอต่อลูกค้าตามเวลาที่กำหนด

    

   คุณสมบัติผู้สมัคร

   • อายุ 25-⁠35 ปี
   • มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์พอสมควร
   • เรียนรู้งานได้เร็ว และละเอียดรอบคอบ
   • มนุษยสัมพันธ์ดี สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

    

   วุฒิการศึกษา

   วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

    

   คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   •มีประสบการณ์ทางด้านงาน IT SUPPORT หรือ TECHNICAL SUPPORT •วุฒิการศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ •สนใจติดตามข่าวสารและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ •ภาษาอังกฤษพื้นฐานในสายงานที่เกี่ยวข้อง •มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลางาน