การเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายจากระยะทางไกล ๆ เช่น จากบ้านไปที่ทำงาน หรือจากสำนักงานใหญ่ไปยังสาขาต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ เป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากในอดีต

แต่ในปัจจุบันถือว่าเป็นพื้นฐานที่ทำได้ง่ายมาก โดยเฉพาะในระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ๆ เช่น Windows XP, Windows 7, Windows 8 และ Mac OS X ซึ่งการถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ในระยะไกลนี้เราเรียกว่า Remote Access

 

Remote Access คืออะไร

Remote Access คือวิธีการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจากระยะทางไกล ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมายได้เหมือนกับนั่งทำงานอยู่ที่หน้าเครื่องเอง ไม่ว่าจะเป็นการจัดการไฟล์ต่าง ๆ ใช้งานโปรแกรม หรือแม้กระทั่งการพิมพ์งาน ก็สามารถทำได้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต