Microsoft SharePoint คือ web application ที่มี template ให้เลือกใช้มากมาย เป็นระบบแชร์ข้อมูลและบริหารเอกสารผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Internet Explorer, Chrome หรือ Firefox มีการนำไปประยุกต์ใช้งานหลายด้าน เช่น สร้างเว็บไซต์ ใช้เป็นที่ปลอดภัยสำหรับทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวกลางการเก็บ, จัดระเบียบ, แลกเปลี่ยน, แบ่งปัน สร้างและแก้ไขเอกสาร Microsoft Office แบบออนไลน์ ค้นหาข้อมูลที่ใช้ภายในองค์กรและเสามารถเข้าถึงไฟล์ข้อมูลจากอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่มีเว็บเบราว์เซอร์ มีหน้าที่หลักในการสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกัน ใช้เอกสารร่วมกัน และสามารถเชิญสมาชิกเพื่อเข้ามาสู่พื้นที่ทำงานร่วมกันได้ โดยจะมีระบบเซิร์ฟเวอร์เป็นตัวบริหารจัดการ และนอกจากนี้ Sharepoint ยังมีความสามารถในการเป็น เครือข่ายสังคมภายในองค์กรอีกด้วย

LAN (Local Area Network) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบันมีลักษณะทางฮาร์ดแวร์ที่ยึดมาตรฐานของสถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสหรัฐฯ หรือ IEEE (Institute of Electronic and Electrics Engineering) โดยแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ Ethernet และ Token-Ring

 

Ethernet

อีเธอร์เน็ต (Ethernet) คือเทคโนโลยีเครือข่าย LAN ที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบันเพราะเป็นการส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง มีอุปกรณ์สนับสนุนเพื่อใช้งานมากที่สุดในท้องตลาด ตั้งอยู่บนพื้นฐานโทโปโลยีแบบบัส (Bus) โดยใช้สาย Coaxial ทั้งแบบหนา (Thick Ethernet Cable : RG-8) และแบบบาง (Thin Ethernet Cable : RG-58 A/U) ซึ่งต่อมาก็ได้มีการพัฒนาด้วยการนำมาใช้กับโทโปโลยีแบบดาว (Star) โดยมี ฮับ เป็นอุปกรณืรวมขอวสัญญาณเพื่อกระจายสัญญาณไปยังเครือข่าย

IEEE 802.11 คือมาตรฐานการทำงานของระบบเครือข่ายไร้สายกำหนดขึ้นโดย Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) เป็นมาตรฐานกลางที่ได้นำมาปฏิบัติใช้ เพื่อที่จะทำการเชื่อมโยงอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายเข้าด้วยกันบนระบบ

ในทางปกติแล้ว การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์สองชิ้น นั่นคือ

1. Access Point คือ ตัวกลางที่ช่วยในการติดต่อระหว่าง ตัวรับ-ส่งสัญญาญ Wireless ของผู้ใช้กับ Router ผ่านทางสายนำสัญญาณที่ทำจากทองแดงที่ได้รับการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย เช่น สายแลน หรือสายโทรศัพท์ ADSL หรือผ่านทางสายใยแก้วนำแสง

2. ตัวรับ-ส่งสัญญาณ Wireless ทำหน้าที่รับ-ส่ง สัญญาณระหว่างตัวรับส่งแต่ละตัวด้วยกัน หรือระหว่างตัวลูกข่ายกับ Access Point

โดยทั่วไปสามารถแบ่ง RAM ได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ Static RAM (SRAM) และ Dynamic RAM(DRAM) โดยมีรายระ เอียดดังนี้

1. Static RAM (SRAM)

ทำจากวงจรที่ใช้เก็บข้อมูลด้วยสถานะ “มีไฟ” กับ “ไม่มีไฟ” ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ตลอดเวลาตราบเท่าที่ยังมีกระแสไฟฟ้าเลี้ยงวงจรอยู่
นิยมไปใช้ทำเป็นหน่วยความจำแคช (Cache) ภายในตัว CPU เพราะมีความเร็วในการทำงานสูงกว่า DRAM มาก แต่ไม่สามารถทำให้มีขนาด ความจุสูงๆได้ เนื่องจากราคาแพงและกินกระแสไฟมากจนมักทำให้เกิดความร้อนสูง อีกทั้งวงจรก็ยังมีขนาดใหญ่ด้วย

10 February 2016 Hardware

DDR3 VS DDR4

ตอนนี้ เริ่มจะมีหน่วยความจำ (RAM) มาตรฐานใหม่ ที่เรียกว่า DDR4 หรือ "Double Data Rate - Fourth Generation" ออกมาให้เห็นใน Notebook รุ่นใหม่ๆ กันบ้างแล้ว 

สงสัยมั๊ยว่า DDR3 ต่างจาก DDR4 อย่างไร? และมันมีผลกับการใช้งานจริงขนาดนั้นหรือเปล่า?

ถ้าอย่างนั้น ต้องมาที่พื้นฐานแรกก่อนเลย ว่าหน่วยความจำ หรือว่า RAM เนี่ย คืออะไร