Hardware

Hardware (2)

โดยทั่วไปสามารถแบ่ง RAM ได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ Static RAM (SRAM) และ Dynamic RAM(DRAM) โดยมีรายระ เอียดดังนี้ 1. Static RAM (SRAM) ทำจากวงจรที่ใช้เก็บข้อมูลด้วยสถานะ “มีไฟ” กับ “ไม่มีไฟ” ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ตลอดเวลาตราบเท่าที่ยังมีกระแสไฟฟ้าเลี้ยงวงจรอยู่ นิยมไปใช้ทำเป็นหน่วยความจำแคช (Cache) ภายในตัว CPU เพราะมีความเร็วในการทำงานสูงกว่า DRAM มาก แต่ไม่สามารถทำให้มีขนาด ความจุสูงๆได้ เนื่องจากราคาแพงและกินกระแสไฟมากจนมักทำให้เกิดความร้อนสูง อีกทั้งวงจรก็ยังมีขนาดใหญ่ด้วย
Read more
ตอนนี้ เริ่มจะมีหน่วยความจำ (RAM) มาตรฐานใหม่ ที่เรียกว่า DDR4 หรือ "Double Data Rate - Fourth Generation" ออกมาให้เห็นใน Notebook รุ่นใหม่ๆ กันบ้างแล้ว สงสัยมั๊ยว่า DDR3 ต่างจาก DDR4 อย่างไร? และมันมีผลกับการใช้งานจริงขนาดนั้นหรือเปล่า? ถ้าอย่างนั้น ต้องมาที่พื้นฐานแรกก่อนเลย ว่าหน่วยความจำ หรือว่า RAM เนี่ย คืออะไร
Read more